Din sikkerhed for godt håndværk

Altid minimum 10 års garanti jf. betingelser

Service på VVS-installationer

Oliefyr

Der findes to typer køb af service på fyr. Et enkelt servicebesøg og en aftale af en række servicebesøg.

Et servicebesøg vedr. dit oliefyr sikrer, at fyret fungerer optimalt og er i sikker drift.

Se prisen på et enkelt servicebesøg vedr. dit fyr her.

Når du har en serviceaftale på dit fyr, sikrer du, at en fagmand forebygger, at fyret går i stykker før tid. Med en serviceaftale sikrer du ligeledes, at dit oliefyr fungerer optimalt og du betaler kun for komponenter, der er nødvendige at skifte. Derfor koster service med en serviceaftale aldrig mere, end den faste serviceaftalepris + anvendte materialers kostpris. Det er billigere at lave kontrakt på en serviceaftale fremfor et servicebesøg. Der gives op til 20% i rabat på en flerårig serviceaftale fremfor et serviceeftersyn. Aftalen kan tegnes for henholdsvis 2, 5 og 10 år.

Se prisen for en serviceaftale for oliefyr her.

Service af dit oliefyr indeholder følgende:

 • Kontrol af indstillinger (justering af indstillinger)
 • Visuel kontrol af funktioner, utætheder og lignende
 • Rensning af filtre
 • Kontrol af sikkerhedsfunktioner
 • Vurdering af komponenters levetid
 • Rapportskrivning vedr. den samlede stand

Se mere under betingelser her.
Kontakt Midtjysk Klimateknik for dit servicebesøg eller din serviceaftale her. Husk beskriv om du ønsker en aftale eller et enkelt besøg. Beskriv også gerne hvilken type fyr, du har. Husk at angive kontaktoplysninger.

Fjernvarme

Der findes to typer køb af service på fjernvarme. Et enkelt servicebesøg og en aftale af en række servicebesøg.

Et servicebesøg vedr. din fjernvarme sikrer, at fjernvarmen fungerer optimalt og er i sikker drift.

Se prisen på et enkelt servicebesøg vedr. din fjernvarme her.

Når du har en serviceaftale på din fjernvarme, sikrer du, at en fagmand forebygger, at fjernvarmen går i stykker før tid. Med en serviceaftale sikrer du ligeledes, at din fjernvarme fungerer optimalt og du betaler kun for komponenter, der er nødvendige at skifte. Derfor koster service med en serviceaftale aldrig mere, end den faste serviceaftalepris + anvendte materialers kostpris. Det er billigere at lave kontrakt på en serviceaftale fremfor et servicebesøg. Der gives op til 20% i rabat på en flerårig serviceaftale fremfor et serviceeftersyn. Aftalen kan tegnes for henholdsvis 2, 5 og 10 år.

Se prisen for en serviceaftale for fjernvarme her.

Service af din fjernvarme indeholder følgende:

 • Kontrol af indstillinger (justering af indstillinger)
 • Visuel kontrol af funktioner, utætheder og lignende
 • Rensning af filtre
 • Kontrol af sikkerhedsfunktioner
 • Vurdering af komponenters levetid
 • Rapportskrivning vedr. den samlede stand

Se mere under betingelser her.

Kontakt Midtjysk Klimateknik for dit servicebesøg eller din serviceaftale her. Husk beskriv om du ønsker en aftale eller et enkelt besøg og at drejer sig om fjernvarme. Husk at angive kontaktoplysninger.

Gasopvarmning

Der findes to typer køb af service på gasvarme. Et enkelt servicebesøg og en aftale af en række servicebesøg.

Et servicebesøg vedr. din gasvarme sikrer, at gasvarmen fungerer optimalt og er i sikker drift.

Se prisen på et enkelt servicebesøg vedr. din gasvarme her.

Når du har en serviceaftale på din gasvarme, sikrer du, at en fagmand forebygger, at gasvarmen går i stykker før tid. Med en serviceaftale sikrer du ligeledes, at din gasvarme fungerer optimalt og du betaler kun for komponenter, der er nødvendige at skifte. Derfor koster service med en serviceaftale aldrig mere, end den faste serviceaftalepris + anvendte materialers kostpris. Det er billigere at lave kontrakt på en serviceaftale fremfor et servicebesøg. Der gives op til 20% i rabat på en flerårig serviceaftale fremfor et serviceeftersyn. Aftalen kan tegnes for henholdsvis 2, 5 og 10 år.

Se prisen for en serviceaftale for gasvarme her.

Service af din gasvarme indeholder følgende:

 • Kontrol af indstillinger (justering af indstillinger)
 • Visuel kontrol af funktioner, utætheder og lignende
 • Rensning af filtre
 • Kontrol af sikkerhedsfunktioner
 • Vurdering af komponenters levetid
 • Rapportskrivning vedr. den samlede stand

Se mere under betingelser her.

Kontakt Midtjysk Klimateknik for dit servicebesøg eller din serviceaftale her. Husk beskriv om du ønsker en aftale eller et enkelt besøg. Beskriv også gerne hvilken type gasvarme, du har. Husk at angive kontaktoplysninger.

Vandforsyning

Der findes to typer køb af service på din vandforsyning. Et enkelt servicebesøg og en aftale af en række servicebesøg.

Et servicebesøg vedr. din vandforsyning sikrer, at vandforsyningen fungerer optimalt og er i sikker drift.

Se prisen på et enkelt servicebesøg vedr. din vandforsyning her.

Når du har en serviceaftale på din vandforsyning, sikrer du, at en fagmand forebygger, at vandforsyningen går i stykker før tid. Med en serviceaftale sikrer du ligeledes, at din vandforsyning fungerer optimalt og du betaler kun for komponenter, der er nødvendige at skifte. Derfor koster service med en serviceaftale aldrig mere, end den faste serviceaftalepris + anvendte materialers kostpris. Det er billigere at lave kontrakt på en serviceaftale fremfor et servicebesøg. Der gives op til 20% i rabat på en flerårig serviceaftale fremfor et serviceeftersyn. Aftalen kan tegnes for henholdsvis 2, 5 og 10 år.

Se prisen for en serviceaftale for vandforsyning her.

Service af din vandforsyning indeholder følgende:

 • Kontrol af indstillinger (justering af indstillinger)
 • Visuel kontrol af funktioner, utætheder og lignende
 • Rensning af filtre
 • Kontrol og afprøvning af kontraventiler og sikkerhedsfunktioner
 • Vurdering af komponenters levetid
 • Rapportskrivning vedr. den samlede stand

Se mere under betingelser her.

Kontakt Midtjysk Klimateknik for dit servicebesøg eller din serviceaftale her. Husk beskriv om du ønsker en aftale eller et enkelt besøg. Beskriv også gerne hvilken type vandforsyning, du har. Husk at angive kontaktoplysninger.

Vandværker

Der findes to typer køb af service på vandværker. Et enkelt servicebesøg og en aftale af en række servicebesøg.

Et servicebesøg vedr. dit vandværk sikrer, at vandforsyningen fungerer optimalt og er i sikker drift.

Se prisen på et enkelt servicebesøg vedr. dit vandværk her.

Når du har en serviceaftale på vedr. dit vandværk, sikrer du, at en fagmand forebygger, at vandforsyningen går i stykker før tid. Med en serviceaftale sikrer du ligeledes, at dit vandværk fungerer optimalt og du betaler kun for komponenter, der er nødvendige at skifte. Derfor koster service med en serviceaftale aldrig mere, end den faste serviceaftalepris + anvendte materialers kostpris. Det er billigere at lave kontrakt på en serviceaftale fremfor et servicebesøg. Der gives op til 20% i rabat på en flerårig serviceaftale fremfor et serviceeftersyn. Aftalen kan tegnes for henholdsvis 2, 5 og 10 år.

Se prisen for en serviceaftale for vandværk her.

Service af dit vandværk indeholder følgende:

 • Kontrol af indstillinger (justering af indstillinger)
 • Visuel kontrol af funktioner, utætheder og lignende
 • Rensning af filtre
 • Kontrol og afprøvning af kontraventiler og sikkerhedsfunktioner
 • Vurdering af komponenters levetid
 • Rapportskrivning vedr. den samlede stand

Se mere under betingelser her.

Kontakt Midtjysk Klimateknik for dit servicebesøg eller din serviceaftale her. Husk beskriv om du ønsker en aftale eller et enkelt besøg. Beskriv også gerne hvilken type vandværk, du har. Husk også at angive kontaktoplysninger.

Boligafkalkningssystem (BWT)

Der findes to typer køb af service på dit boligafkalkningssystem. Et enkelt servicebesøg og en aftale af en række servicebesøg.

Boligeftersyn

Der findes to typer køb af service på boligeftersyn. Et enkelt servicebesøg og en aftale af en række servicebesøg.

Er dit behov for service ikke nævnt her, kontakt da Midtjysk Klimateknik for en uforpligtende og god pris her. Husk, uddyb og beskriv, hvad det drejer sig om for at få en mere præcis pris. Husk også at angive dine kontaktoplysninger.

Service på blikarbejder

Er dit behov for service ikke nævnt her, kontakt da Midtjysk Klimateknik for en uforpligtende og god pris her. Husk uddyb og beskriv, hvad det drejer sig om for at få en mere præcis pris. Husk også at angive dine kontaktoplysninger.

Service på ventilation

Er dit behov for service ikke nævnt her, kontakt da Midtjysk Klimateknik for en uforpligtende og god pris her. Husk uddyb og beskriv, hvad det drejer sig om for at få en mere præcis pris. Husk også at angive dine kontaktoplysninger.

Service på varmepumper

Er dit behov for service ikke nævnt her, kontakt da Midtjysk Klimateknik for en uforpligtende og god pris her. Husk uddyb og beskriv, hvad det drejer sig om for at få en mere præcis pris. Husk også at angive dine kontaktoplysninger.

Service på kloak

Et servicebesøg vedr. din kloak sikrer, at kloakken fungerer optimalt og er i sikker drift.

Se prisen på et enkelt servicebesøg vedr. din kloak her.

Når du har en serviceaftale på din kloak, sikrer du, at en fagmand forebygger, at kloakken går i stykker før tid. Med en serviceaftale sikrer du ligeledes, at din kloak fungerer optimalt og du betaler kun for komponenter, der er nødvendige at skifte. Derfor koster service med en serviceaftale aldrig mere, end den faste serviceaftalepris + anvendte materialers kostpris. Det er billigere at lave kontrakt på en serviceaftale fremfor et servicebesøg. Der gives op til 20% i rabat på en flerårig serviceaftale fremfor et serviceeftersyn. Aftalen kan tegnes for henholdsvis 2, 5 og 10 år.

Kloakservice indeholder:

 • Visuel gennemgang af hele kloakanlægget
 • Rensning af 2 vandlåse i gulvafløb
 • Rensning af 2 tagnedløbsbrønde
 • Vurdering af kloakanlægget
 • Skrivning af rapport

Udover serviceeftersyn på kloak, tilbyder Midtjysk Klimateknik serviceeftersyn på rottespærrer og elektroniske rottefælder i kloakken. Det anbefales at få eftersyn vedr. rotter to gange årligt. Du kan se en pris for to årlige rottespærre/fældeeftersyn her.

Rottespærre/fældeeftersyn indeholder:

 • Visuel kontrol
 • Justering
 • Rengøring
 • 1 stk. demontering og genmontering af rottespærre/fælder ved kloakspuling
 • Vurdering af størrelsen på rotteangreb
 • Skrivning af rapport

Slutteligt tilbydes eftersyn på højvandslukkere. Det anbefales at få eftersyn vedr. højvandslukkere to gange årligt. Du kan se pris for to årlige højvandslukkereftersyn her.

Er dit behov for service ikke nævnt her, kontakt da Midtjysk Klimateknik for en uforpligtende og god pris her. Husk uddyb og beskriv, hvad det drejer sig om for at få en mere præcis pris. Husk også at angive dine kontaktoplysninger.

Der findes ikke serviceaftaler vedr. klimaforbedringer. Det betyder, at du kun kan bestille et serviceeftersyn og at du skal bestille dette hver gang, du ønsker at få gennemgået dine klimaforbedringer.

Et servicebesøg på klimaforbedringer indeholder forskellige komponenter afhængig af, hvilken klimaforbedring der er tale om. Du kan se en standardpris på klimaforbedringer her.

Er dit behov for service ikke nævnt her, kontakt da Midtjysk Klimateknik for en uforpligtende og god pris her. Husk uddyb og beskriv, hvad det drejer sig om for at få en mere præcis pris. Husk også at angive dine kontaktoplysninger.